PCPočítač TabTablet SmartSmartfón
Zjednodušené zobrazenie
Tmavý režim
English  Русский  Deutsch  Español  Čeština  Polski 
E-mail:

Podmienky používania


Všetky informácie na tejto webovej lokalite sú iba informatívneho charakteru. Informácie, ktoré zverejňuje Vladimír Slávik sú poskytnuté bezplatne pre osobnú potrebu a bez akýchkoľvek záruk. Tieto informácie nie je možné použiť pre obchodné a podnikateľské účely bez súhlasu ich majiteľa.

Informácie sú zverejnené v dobrej viere, že sú dôveryhodné a pravdivé v čase ich prvého zverejnenia. Dátum, čas a miesto akcie sa môže zmeniť, a preto je potrebné si preveriť správnosť informácií u organizátora akcie. Overte si, či je atrakcia otvorená u jej prevádzkovateľa.

Informácie poskytnuté tretími stranami môžu byť chránené právami ich majiteľov. Logá, ochranné známky, patenty a iné práva tretích strán sú pre nás dôležité a Vy súhlasite, že ich nebudete porušovať.

Zdrojový kód a dizajn nie je dovolené kopírovať, upravovať, používať, predávať a ani prenajímať.

Vladimír Slávik nie je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené neoprávneným používaním informácií a negarantuje správnosť a aktuálnosť informácií poskytnutých externými webovými lokalitami ako sú sociálne siete, počasie, dátum a čas, Google Prekladač a iné.

Služba Google Prekladač prekladá text iba informatívne a bez záruky správneho prekladu. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, mali by ste ukončiť používanie tejto webovej lokality.


Podmienky používania Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik