PCPočítač TabTablet SmartSmartfón
Zjednodušené zobrazenie
Tmavý režim
English  Русский  Deutsch  Español  Čeština  Polski 
E-mail:

Čo je skutočná Božská častica?


15. júl 2020  | 
Higgsov bozón
Mnohokrát sa za Božskú časticu považuje Higgsov bozón, ktorého objav odhalil mnoho z toho ako funguje vesmír. Ale vedecká obec ostro nesúhlasí nazývať ho tak. Avšak existuje niečo, čo si predsa len zaslúži nazývať sa Božskou časticou.

Apoštol Pavol
Skutky 13:9 - „Saula, nazývaného aj (apoštol) Pavol, naplnil svätý duch...“
Skutky 19:11,12 - „Boh robil prostredníctvom Pavla mimoriadne zázraky. Stačilo, že chorým priniesli šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela, a oni boli uzdravovaní z chorôb a vychádzali z nich zlí duchovia.“

Proroci Eliáš a Elizeus
2. Kráľov 2:9 - „Eliáš povedal Elizeovi: ‚Povedz, čo mám pre teba urobiť, kým ma Boh od teba vezme.‘ Elizeus odpovedal: ‚Mohol by som, prosím, dostať dvojitý podiel tvojho ducha?‘“
2. Kráľov 13:21 - „Raz, keď ľudia pochovávali nejakého muža, zbadali Moábcov. Hodili ho teda do Elizeovho hrobu a ušli. Len čo sa ten muž dotkol Elizeových kostí, ožil a postavil sa na nohy.“

Svätý duch
1. Mojžišova 1:2 - „Zem bola beztvárna a pustá, povrch vodnej hlbiny zahaľovala tma a Božia činná sila sa vznášala nad vodami.“
Skutky 2:1-4 - „Keď prišiel deň Letníc, všetci boli spolu na jednom mieste. Zrazu sa z neba ozval hluk, ako keď sa priženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. A zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, rozdelili sa a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil svätý duch a začali hovoriť rôznymi jazykmi, každý takým, akým ho obdaril duch.“

Božská častica
Božská častica je svätý duch. Svätý duch je Božia činná sila a nie osoba. Ľudia naplnení svätým duchom dokážu prejavovať krásne vlastnosti.
Galaťanom 5:22-23 - „Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, viera, miernosť a sebaovládanie. Proti takým veciam nie je žiadny zákon.“Podmienky používania Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik