PCPočítač TabTablet SmartSmartfón
Zjednodušené zobrazenie
Tmavý režim
English  Русский  Deutsch  Español  Čeština  Polski 
E-mail:

Čierne diery a cestovanie v čase


1. máj 2020  | 
1a. Cestovanie v čase
V článku uvádzam teoretické úvahy o cestovaní časom. Špeciálna teória relativity publikovaná v roku 1905 Albertom Einsteinom vysvetľuje, že s pribúdajúcou rýchlosťou sa spomaľuje čas a skracuje vzdialenosť v smere pohybu. Dilatácia času alebo spomaľovanie času je experimentálne overený jav. Čím sa človek rýchlejšie pohybuje, tým mu pomalšie plynie čas. Pokus s lietadlom, v ktorom boli uložené atómové hodiny dokázal, že čas v lietadle bol iný (pomalší) ako čas na hodinách na zemi. Pozrime sa na iný pokus s časticami, ktoré sa urýchľujú v CERNe na rýchlosti približujúce sa rýchlosti svetla. Urýchlené častice majú polčas rozpadu oveľa dlhší než totožné častice, ktoré sú v pokoji - čas pre častice, ktoré sú v pohybe beží pomalšie. Cestovanie v čase je zaujímave už pri pomere času v rakete a na Zemi 1:10. Aj keď v rakete strávite len 1 rok, na Zemi prejde celých 10 rokov. Keď sa vrátite na Zem, všetci Vaši rovesníci budú od Vás starší o 9 rokov.

Dilatácia času
T0: 1 rok - Čas v rakete
T: 10 rokov - Čas na Zemi

v: 298 290 km/s - Rýchlosť rakety
c: 299 792 km/s - Rýchlosť svetla vo vákuu
v/c: 0,995 - Pomer rýchlosti rakety a rýchlosti svetla vo vákuu

1b. Cestovanie v čase na iné planéty
Kontrakcia dĺžky alebo skrátenie vzdialenosti je jav, ku ktorému dochádza pri pohybe veľmi vysokou rýchlosťou. Vyvíja sa technológia vesmírnej plachetnice, ktorá by bola poháňaná sústavou laserov zo Zeme. Ak by sme leteli v rakete k nejakej inej planéte rýchlosťou 0,995 c, vzdialenosť planéty by sa zmenšila 10-krát. Tým pádom by sme potrebovali 10-krát menej času, kým by sme doleteli na danú planétu.

L0 - Skutočná vzdialenosť k inej planéte
L - 10-krát kratšia vzdialenosť

Kontrakcia dĺžky
2. Cestovanie v čase s pomocou čiernej diery
Všeobecná teória relativity, ktorú Albert Einstein prezentoval v roku 1915 vysvetľuje, že fyzikálne zákony v stojacej rakete v gravitačnom poli sú rovnaké ako v zrýchľujúcej rakete. Nielen rýchlosť pohybu, ale aj gravitácia ovplyvňuje čas. Čím je gravitácia vyššia, tým ide čas pomalšie. Pokus s atómovými hodinami bol urobený na kopci a na zemi - čas na kopci išiel rýchlejšie. Aj pre GPS v dôsledku slabšej gravitácie idú hodinky rýchlejšie. Ak by sme nezohľadnili túto dilatáciu času, tak chybné merania na GPS by sa ukázali už v priebehu niekoľkých minút. Čierne diery majú obrovskú gravitáciu a preto umožňujú cestovanie v čase. Rýchlosť rakety nemusí byť taká vysoká ako v 1. prípade, čas by spomalila gravitácia čiernej diery. Ak by sme boli v rakete blízko čiernej diery, náš čas by plynul oveľa pomalšie ako na Zemi. Keby sme sa vrátili na Zem, boli by sme oveľa mladší ako naši rovesníci. Najbližšia čierna diera je príliš ďaleko, aby sa dala použiť na cestovanie v čase. Preto bude potrebné vytvoriť čiernu dieru oveľa bližšie.Podmienky používania Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik