Fs Fs T in YT
P Sledovať I

Prečo mnohí vedci neveria v evolúciu

23. apríl 2020  |  Darwinova evolučná teória.
Charles Robert Darwin bol anglický prírodovedec, ktorý v roku 1859 publikoval knihu „Pôvod druhov prirodzeným výberom“. Predstavil myšlienku, že pomalým procesom sa populácia postupne mení, tieto zmeny vedú k vývoju a v priebehu času sa vytvárajú nové druhy. Do dnešného dňa sa našlo veľa vykopávok s jednoznačným výsledkom - jednotlivé druhy zvierat sa objavujú náhle, skokovo a nie postupne. Teória o medzičlánkoch - populáciách, ktoré by mali rysy dvoch druhov sa nenašli a ani sa už nikdy nenájdu. Archeologické vykopávky Darwinovu teóriu jasne vyvrátili.

Prečo mnohí súčasní vedci prestali veriť v evolúciu.
Mnoho ľudí verí v evolúciu, lebo sa o nej učili v škole. Myslia si, že všetci vedci v ňu veria. Ale je tomu naozaj tak? Mnohí vedci, ktorí začali skúmať prírodu, prišli na to, že teória o evolúcii v praxi nefunguje. Pozorovaním zvierat v prírode jednoznačne dospeli k tomu, že evolučná teória je nesprávna, lebo jeden druh zvierat sa nemôže vyvinúť v iný druh a neplatí, že prežije iba silnejší druh. Okrem toho DNA zvierat a ľudí je veľmi zložitá. Veriť tomu, že DNA vznikla náhodou je ako veriť tomu, že encyklopédia Britannica vznikla tak, že na prázdne strany boli náhodne vysypané písmena.

Ktorí vedci verili v Boha?
Sir Isaac Newton - fyzik a matematik, sformuloval zákony pohybu a gravitácie. Od jeho života sa fyzika počíta ako novodobá veda.
Michael Faraday - fyzik a chemik, najväčší experimentálny vedec všetkých čias, objavil elektromagnetickú indukciu a zostrojil prvý elektrický generátor.
Louis Pasteur - chemik, biológ a lekár - jeden z najväčších vedcov sveta. Vynašiel pasterizáciu, presadil očkovanie, pripravil vakcínu proti besnote.
Je len mýtus, že všetci vedci sú evolucionisti, alebo agnostici. Mnohí lekári, chirurgovia, chemici, fyzici, matematici, konštruktéri robotov, hudobníci a ďalší neveria v evolúciu.

Čo je viera?
Mnohí ľudia si myslia, že viera v Boha nepotrebuje dôkazy - pretože to je význam slova „viera“. Ale je tomu naozaj tak? Pozrime sa, aká je skutočná definícia tohto slova. Hebrejom 11:1 - „Viera je dobre podložené očakávanie toho, v čo dúfame, a presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme.“
Gravitáciu alebo elektrinu nie je vidno, ale veríme, že sú. Vidíme, že veci sú priťahované k zemi a elektrické spotrebiče fungujú.
Boha tiež nie je vidno, ale veríme, že existuje. Hebrejom 3:4 - „Veď každý dom niekto postavil, ale ten, kto postavil všetko, je Boh.“
Veď kto by už veril tomu, že nejaký dom sa postavil sám od seba, náhodou.

Je Biblia vedecky presná?
Bibliu napísalo asi 40 pisateľov v priebehu 1 600 rokov. Všetko, čo Biblia hovorí v súvislosti s vedeckými témami sa postupom času jasne dokázalo ako pravdivé. Tu sú nejaké príklady:
Biblia: 1.Mojžišova 1:1 - „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem.“
1.Mojžišova 1:3-31 - 6 stvoriteľských dní trvalo 6 období a nie 24 hodinových dní.
Hebrejské slovo deň môže znamenať rôzne dlhý časový úsek.
Opis stvorenia Zeme v Biblii je z pohľadu pozorovateľa na Zemi.
Veda: Zem má približne 4 miliardy a vesmír až 15 miliárd rokov.

Biblia: Pred 3 500 rokmi pisateľ biblickej knihy Jób napísal:
Jób 26:7 - „Rozťahuje severnú oblohu nad prázdnotou, vešia zem na ničom.“ V tej dobe sa verilo, že Zem a iné nebeské telesá sú v priestore udržiavané hmotnými predmetmi alebo látkami.
Veda: Pred 333 rokmi v roku 1687 Sir Isaac Newton sformuloval a publikoval zákon všeobecnej gravitácie. Ten vysvetľoval, že nebeské telesá sú v skutočnosti zavesené v prázdnom priestore.

Zjednodušené zobrazenie Tmavý režim
Prístupom na webové stránky vla.sk vyjadrujete Váš súhlas s dodržiavaním podmienok používania.
Podmienky používania  |  Mapa stránok
Copyright © 2007-2020 Vladimír Slávik