Fs Fs T in YT
P Sledovať I
SK  Ste tu.  Domov  >  Blog  >  Kto boli Nefilim

Kto boli Nefilim

17. júl 2019 (upravené 7. júl 2020)  |  1. Mojžišova 6:4 - Nefilim boli muži - hybridné potomstvo padlých zhmotnených anjelov a ľudských žien.
Títo preslávení muži boli vysokí a silní, ale krutí a veľmi zlí. Mnohí sa mylne domnievajú, že Nefilim boli ľudia, ktorí trpeli gigantizmom, alebo že boli mimozemštania. Našlo sa dosť vykopávok kostier Nefilim na to, aby sa potvrdila ich existencia na Zemi pred 4 500 rokmi. Nefilim žili na Zemi iba pred potopou. V potope sa všetci utopili. Keďže Nefilim boli neplodní, dnes už na Zemi ani nikde inde vo vesmíre nežijú. Je síce pravda, že existuje jedna zmienka o nich aj po potope. Desať vyzvedačov, ktorí priniesli Izraelitom nepravdivú správu o krajine Kanaán, vyhlásilo:
4. Mojžišova 13:33 - „Videli sme tam Nefilim - Anakovcov.“
Hebrejské slovo „Nefilim“ a „tí silní“ sú preložené rovnakým gréckym slovom gigantes (obri). V tomto prípade Nefilim boli iba vysokí a silní muži - obri.

Anjeli
Význam slova anjel je posol. Anjeli sú mocní, rýchli a majú duchovné neviditeľné telá. Anjeli sú duchovia a žijú v nebi. Padlí anjeli žijú v blízkosti zeme a nemajú už prístup do neba. Tiež sú neviditeľní a už sa nemôžu zhmotňovať ako kedysi. Najvyššiu moc a postavenie má Archanjel Michael a je nesmrteľný. Poznáme 3 rasy anjelov: serafíni, cherubíni a anjeli. Najvyššie postavenie medzi anjelmi majú serafíni, potom nasledujú cherubíni a nakoniec anjelskí poslovia, ktorí okrem iného prenášajú správy medzi Bohom a ľuďmi.
1. Mojžišova 19:1, 13, 24 - Vieme, že 2 anjeli spôsobili zničenie Sodomy a Gomory ohňom a sírou z neba.
2. Kráľov 19:35 - Vieme, že 1 anjel zabil za noc 185 000 asýrskych vojakov, teda približne 10 vojakov za sekundu.
Zjavenie 5:11 a Daniel 7:9, 10 - Vieme, že v nebi žije viac ako 200 miliónov anjelov. (myriada = 10 000)

Potopa
1. Mojžišova 7:6, 20 - Potopa, ktorá zaplavila celú Zem a najvyšší vrch sveta o 15 lakťov (7 metrov), prišla na Zem v roku 2 370 pred n.l.
Potopu prežilo v korábe iba 8 ľudí - Noe s manželkou a jeho 3 synovia (Sem, Cham a Jafet) s manželkami. V korábe prežili suchozemské zvieratá - iba samec a samica, a čisté zvieratá a vtáky po sedem (samec a samica). Koráb stavali asi 50 rokov zo živicového dreva a bol pokrytý zvnútra aj zvonku smolou.
1. Mojžišova 6:15, 16 - Koráb bol 300 lakťov dlhý, 50 lakťov široký a 30 lakťov vysoký (133.5 metrov x 22.3 metrov x 13.4 metrov) a mal 3 podlažia.
Vedci zistili, že pomer strán korábu bol absolútne ideálny, aby sa koráb neprevrátil.
1. Mojžišova 8:4, 18, 19 - Keď prestalo pršať a voda začala vysychať, koráb pristál na vrchu Ararat. Tam vyšli ľudia aj zvieratá z korábu a rozmnožili sa do celého sveta.

Zjednodušené zobrazenie
Prístupom na webové stránky vla.sk vyjadrujete Váš súhlas s dodržiavaním podmienok používania.
Podmienky používania  |  Mapa stránok
Copyright © 2007-2020 Vladimír Slávik