Fs Fs T in YT
P Sledovať I
SK  Ste tu.  Domov  >  Blog  >  Koľko cibule mám nakrájať

Koľko cibule mám nakrájať

1 veľká cibuľa sa rovná 8 malým

1. september 2019  |  Častokrát si nevieme predstaviť, koľko malých cibúľ máme nakrájať namiesto jednej veľkej. Naštastie to vieme vypočítať pomocou jednoduchého vzorca objemu 3-rozmernej gule. Predpokladajme, že máme veľkú cibuľu, ktorá má každý z 3 rozmerov 2x väčší ako tá malá. Ak je polomer r napríklad 2 cm, potom polomer veľkej cibule 2r je 4 cm. Objem veľkej gule je vždy 8x väčší ako objem gule s polovičným polomerom r.
V1 = 4 / 3 ˣ π ˣ (2r)3
V2 = 4 / 3 ˣ π ˣ r3
V1 = 4 / 3 ˣ 3,14 ˣ (4 cm)3
V2 = 4 / 3 ˣ 3,14 ˣ (2 cm)3
V1 = 4,19 ˣ 64 cm3
V2 = 4,19 ˣ 8 cm3

V1: Objem gule / veľkej cibule
V2: Objem gule / malej cibule
r1: 2r - Polomer veľkej cibule
r2: r - Polomer malej cibule
π: 3,14 - Ludolfovo číslo

V1 = 4 / 3 ˣ 3,14 ˣ 2r ˣ 2r ˣ 2r
V2 = 4 / 3 ˣ 3,14 ˣ r ˣ r ˣ r

V1 = 4,19 ˣ 8r3
V2 = 4,19 ˣ r3

V1 = 8 ˣ V2

Zjednodušené zobrazenie
Prístupom na webové stránky vla.sk vyjadrujete Váš súhlas s dodržiavaním podmienok používania.
Podmienky používania  |  Mapa stránok
Copyright © 2007-2020 Vladimír Slávik