Fs Fs T in YT
P Sledovať I
SK  Ste tu.  Domov  >  Blog  >  Kedy príde Armagedon?

Kedy príde Armagedon?

1. október 2020  |  Čo bude predchádzať Armagedonu?
Lukáš 21:11 - „Budú veľké zemetrasenia a na jednom mieste za druhým hlad a epidémie. Budú hrozné úkazy a veľké znamenia z neba.“ Matúš 24:21 - „Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až doteraz a aké nikdy viac nebude.“ Matúš 24:29 - „Ihneď po súžení, ktoré nastane v tých dňoch, sa zatmie slnko, prestane svietiť mesiac, z neba budú padať hviezdy a nebeské moci budú otrasené.“ Lukáš 21:25-27 - „A budú znamenia na slnku, mesiaci a hviezdach a národy na zemi budú prežívať úzkosť, lebo pre hukot mora a vlnobitie nebudú vedieť, čo majú robiť. Ľudia budú omdlievať od strachu a očakávania toho, čo prichádza na obývanú zem, lebo nebeské moci budú otrasené. A vtedy uvidia Syna človeka (Ježiša Krista) prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.“

Čo je Armagedon?
Niektorí si myslia, že ľudstvo bude vyhubené vo vojne, po prírodnej katastrofe alebo po náraze meteoritu. Je pravda, že ľudstvo k tomu smeruje, ale Boh nikdy nedovolí, aby bola Zem zničená. Žalm 37:29 - „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej žiť navždy.“ Z knihy Zjavenie 16:14-16 vyplýva, že Armagedon je vojna, v ktorej zemskí králi a ich vojská budú zhromaždené, aby viedli vojnu s Ježišom Kristom a jeho vojskom. Ježiš Kristus túto vojnu vyhraje a prevezme vládu nad Zemou. V Armagedonskej vojne nebude ľudstvo zničené, ale zachránené.

Kto prežije Armagedon?
Žalm 37:28 - „Lebo Jehova Boh miluje spravodlivosť a neopustí svojich verných. Vždy ich bude chrániť, ale potomstvo zlých bude vyhladené.“ Galaťanom 5:14 - „Veď celý Zákon je naplnený v jednom prikázaní: ‚Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého.‘“ Z listu Galaťanom 5:19-23 vyplýva, že neprežijú zlí ľudia, ktorí robia zlé veci. Patria k nim nemravnosť, nečistota, bezočivé správanie, modlárstvo, špiritizmus, nepriateľstvo, spory, žiarlivosť, výbuchy hnevu, nezhody, rozkoly, sektárstvo, závisť, opilstvo, divoké večierky a podobne. Prežijú iba dobrí ľudia, ktorí prejavujú vlastnosti ako sú láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, viera, miernosť a sebaovládanie.

Čo bude po Armagedone?
Izaiáš 35:5,6 - „V tom čase sa otvoria oči slepých a uši hluchých budú počuť. V tom čase bude chromý skákať ako jeleň a jazyk nemého skríkne od radosti. V pustatine vytrysknú vody a na púšti potoky.“ Zjavenie 21:3,4 - „A počul som silný hlas z trónu: ‚Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. Sám Boh bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a smrť už nebude a nebude už ani smútok, ani plač, ani bolesť. Predošlé veci sa pominuli.‘“ Izaiáš 11:6-9 - „Vlk bude odpočívať vedľa baránka a leopard vedľa kozľaťa. Teľa, lev a a vykŕmený býk budú spolu a malý chlapec ich povedie. Krava a medvedica sa budú spolu pásť a ich mláďatá budú spolu polihovať. Lev bude žrať slamu ako býk. Dojča sa bude hrať nad skrýšou kobry a malé dieťa siahne rukou do nory jedovatého hada. Nikomu nebudú ubližovať ani škodiť na celom mojom svätom vrchu, lebo zem bude naplnená poznaním o (Bohu) Jehovovi, ako je more naplnené vodou.“

Zjednodušené zobrazenie Tmavý režim
Prístupom na webové stránky vla.sk vyjadrujete Váš súhlas s dodržiavaním podmienok používania.
Podmienky používania  |  Mapa stránok
Copyright © 2007-2020 Vladimír Slávik