PCPočítač TabTablet SmartSmartfón
Zjednodušené zobrazenie
Tmavý režim
English  Русский  Deutsch  Español  Čeština  Polski 
E-mail:

Kedy príde Armagedon?


1. október 2020  | 
Čo bude predchádzať Armagedonu?
Lukáš 21:11 - „Budú veľké zemetrasenia a na jednom mieste za druhým hlad a epidémie. Budú hrozné úkazy a veľké znamenia z neba.“ Matúš 24:21 - „Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až doteraz a aké nikdy viac nebude.“ Matúš 24:29 - „Ihneď po súžení, ktoré nastane v tých dňoch, sa zatmie slnko, prestane svietiť mesiac, z neba budú padať hviezdy a nebeské moci budú otrasené.“ Lukáš 21:25-27 - „A budú znamenia na slnku, mesiaci a hviezdach a národy na zemi budú prežívať úzkosť, lebo pre hukot mora a vlnobitie nebudú vedieť, čo majú robiť. Ľudia budú omdlievať od strachu a očakávania toho, čo prichádza na obývanú zem, lebo nebeské moci budú otrasené. A vtedy uvidia Syna človeka (Ježiša Krista) prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.“

Vzniká otázka, čo to znamená, že Syn človeka bude prichádzať v oblaku. Vysvetlenie je v Skutkoch apoštolov, kde sa píše, že Ježiš Kristus príde tým istým spôsobom, ako ho videli odchádzať do neba. Keď odchádzal, po tom čo ho zakryl oblak sa im stratil z dohľadu a tak aj príchod Syna človeka v oblaku bude ľudským očiam neviditeľný.
Skutky 1:9-11 - „Keď to dopovedal, vzniesol sa pred ich očami k nebu, zakryl ho oblak a stratil sa im z dohľadu. A kým pozerali do neba, ako odchádza, objavili sa pri nich dvaja muži v bielom odeve a povedali: ‚Galilejskí muži, čo stojíte a pozeráte do neba? Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tým istým spôsobom, ako ste ho videli do neba odchádzať.‘“

Čo je Armagedon?
Niektorí si myslia, že ľudstvo bude vyhubené vo vojne, po prírodnej katastrofe alebo po náraze meteoritu. Je pravda, že ľudstvo k tomu smeruje, ale Boh nikdy nedovolí, aby bola Zem zničená. Žalm 37:29 - „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej žiť navždy.“ Z knihy Zjavenie 16:14-16 vyplýva, že Armagedon je vojna, v ktorej zemskí králi a ich vojská budú zhromaždené, aby viedli vojnu s Ježišom Kristom a jeho vojskom. Ježiš Kristus túto vojnu vyhraje a prevezme vládu nad Zemou. V Armagedonskej vojne nebude ľudstvo zničené, ale zachránené.

Kto prežije Armagedon?
Žalm 37:28 - „Lebo Jehova Boh miluje spravodlivosť a neopustí svojich verných. Vždy ich bude chrániť, ale potomstvo zlých bude vyhladené.“ Galaťanom 5:14 - „Veď celý Zákon je naplnený v jednom prikázaní: ‚Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého.‘“ Z listu Galaťanom 5:19-23 vyplýva, že neprežijú zlí ľudia, ktorí robia zlé veci. Patria k nim nemravnosť, nečistota, bezočivé správanie, modlárstvo, špiritizmus, nepriateľstvo, spory, žiarlivosť, výbuchy hnevu, nezhody, rozkoly, sektárstvo, závisť, opilstvo, divoké večierky a podobne. Prežijú iba dobrí ľudia, ktorí prejavujú vlastnosti ako sú láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, viera, miernosť a sebaovládanie.

Čo bude po Armagedone?
Izaiáš 35:5,6 - „V tom čase sa otvoria oči slepých a uši hluchých budú počuť. V tom čase bude chromý skákať ako jeleň a jazyk nemého skríkne od radosti. V pustatine vytrysknú vody a na púšti potoky.“ Zjavenie 21:3,4 - „A počul som silný hlas z trónu: ‚Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. Sám Boh bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a smrť už nebude a nebude už ani smútok, ani plač, ani bolesť. Predošlé veci sa pominuli.‘“ Izaiáš 11:6-9 - „Vlk bude odpočívať vedľa baránka a leopard vedľa kozľaťa. Teľa, lev a a vykŕmený býk budú spolu a malý chlapec ich povedie. Krava a medvedica sa budú spolu pásť a ich mláďatá budú spolu polihovať. Lev bude žrať slamu ako býk. Dojča sa bude hrať nad skrýšou kobry a malé dieťa siahne rukou do nory jedovatého hada. Nikomu nebudú ubližovať ani škodiť na celom mojom svätom vrchu, lebo zem bude naplnená poznaním o (Bohu) Jehovovi, ako je more naplnené vodou.“Podmienky používania Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik