PC
Počítač
Tab
Tablet
Smart
Smartfón
ENG
Anglicky
English
RUS
Rusky
Русский
CZE
Česky
Čeština
QR
Slovensko
Fs F T in YT
P Sledovať I VK
SK  Ste tu.  Domov  >  Blog  >  Ekológia a odpadky

Ekológia a odpadky


7. júl 2018  |  Čo je to skládka odpadu?
Je to miesto, kde sa vyvážajú všetky neseparované odpadky z kontajnerov na odpad. Väčšinou sa nachádza niekde za mestom, alebo medzi mestami. Boli ste sa niekedy pozrieť na skládke odpadu? Ak nie, vrelo vám to odporúčam. V lepšom prípade budú odpadky zo skládky spálené a vyrobí sa z nich elektrická energia. V tom horšom prípade sa budú rozkladať stovky rokov.

Plastový odpad
Tento odpad zaplavil našu planétu a spôsobuje vážne problémy vo vode aj na súši. Mnoho zvierat uhynie len preto, lebo majú plné žalúdky plastového odpadu. Jednorázové plastové tašky, tégliky, príbory a podobne ľudstvo nepotrebuje. Žili sme bez nich tisíce rokov a nepotrebovali sme ich a ani teraz ich nepotrebujeme.

Rozložiteľný plastový odpad
Tieto jednorázové výrobky sú o niečo drahšie, ale v prírode sa rozložia za niekoľko dní až rokov. Nespôsobujú environmentálnu záťaž pre životné prostredie.

Žltý, zelený, modrý, červený a hnedý kontajner
Ak ešte neseparujete odpad, je lepšie začať neskoro ako nikdy.
Žltý - Plasty - plastové fľaše, kelímky, igelitové vrecká, fólie, obaly od potravín...
Zelený - Sklo - nevratné sklenené fľaše a nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy...
Modrý - Papier - papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, letáky, papiere...
Červený - Kovy - plechovky, konzervy, viečka z jogurtov, obaly zo syrov, čokolády, kávy
Tetrapak VKM - viacvrstvové kombinované materiály - obaly z mlieka, džúsov, pretlakov

Hnedý - Biologický rozložiteľný odpad - zvyšky jedla, tráva, listy, vetvičky, stromy...

Biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad a stavebný odpad
Biologicky rozložiteľný odpad sa dá využiť na výrobu elektrickej energie procesom anaeróbnej fermentácie a spaľovania. Elektroodpad a stavebný odpad je potrebné odviesť do zberného dvora pre následnú recykláciu.

Zjednodušené zobrazenie Tmavý režim
Prístupom na webové stránky vla.sk vyjadrujete Váš súhlas s dodržiavaním podmienok používania.
Podmienky používania  |  Mapa stránok
Copyright © 2007-2021 Vladimír Slávik