Fs F T in YT
P Sledovať I
SK  
ste tu.
  domov  > 
blog
 >  ekológia a odpadky

Ekológia a odpadky

7. júl 2018  | 
Čo je to skládka odpadu?
Je to miesto, kde sa vyvážajú všetky neseparované odpadky z kontajnerov na odpad. Väčšinou sa nachádza niekde za mestom, alebo medzi mestami. Boli ste sa niekedy pozrieť na skládke odpadu? Ak nie, vrelo vám to odporúčam. V lepšom prípade budú odpadky zo skládky spálené a vyrobí sa z nich elektrická energia. V tom horšom prípade sa budú rozkladať stovky rokov.

Plastový odpad
Tento odpad zaplavil našu planétu a spôsobuje vážne problémy vo vode aj na súši. Mnoho zvierat uhynie len preto, lebo majú plné žalúdky plastového odpadu. Jednorázové plastové tašky, tégliky, príbory a podobne ľudstvo nepotrebuje. Žili sme bez nich tisíce rokov a nepotrebovali sme ich a ani teraz ich nepotrebujeme.

Rozložiteľný plastový odpad
Tieto jednorázové výrobky sú o niečo drahšie, ale v prírode sa rozložia za niekoľko dní až rokov. Nespôsobujú environmentálnu záťaž pre životné prostredie.

Žltý, zelený, modrý a červený kontajner
Ak ešte neseparujete odpad, je lepšie začať neskoro ako nikdy.
Žltý - Plasty - plastové fľaše, kelímky, igelitové vrecká, fólie, obaly od potravín...

Zelený - Sklo - nevratné sklenené fľaše a nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy...

Modrý - Papier - papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, letáky, papiere...

Červený - Kovy - plechovky, konzervy, viečka z jogurtov, obaly zo syrov, čokolády, kávy...
Tetrapak (VKM) - viacvrstvové kombinované materiály - obaly z mlieka, džúsov, pretlakov...


Biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad a stavebný odpad
Biologicky rozložiteľný odpad ako zvyšky jedla, tráva, listy, vetvičky, stromy a podobne sa dajú využiť na výrobu elektrickej energie procesom anaeróbnej fermentácie a spaľovania. Elektroodpad a stavebný odpad je potrebné odviesť do zberného dvora pre následnú recykláciu.

Zjednodušené zobrazenie
Prístupom na webové stránky vla.sk vyjadrujete Váš súhlas s dodržiavaním
podmienok používania.
Podmienky používania  |  Mapa stránok
Copyright © 2007-2019
Vladimír Slávik