PC
Počítač
Tab
Tablet
Smart
Smartfón
ENG
Anglicky
English
RUS
Rusky
Русский
CZE
Česky
Čeština
QR
Slovensko
Fs F T in YT
P Sledovať I VK
SK  Ste tu.  Domov  >  Blog  >  Ako byť šťastný

Ako byť šťastný


16. jún 2018  |  Skutky 20:35 - „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“
Pri dávaní sa aktivuje časť mozgu, ktorá súvisí s radosťou. Pomáhať môžeme chorým, chudobným, tým, čo sú v núdzi a postihnutým prírodnými katastrofami. Všetci ľudia na zemi sú bratia a tak budeme dávať dary milosrdenstva svojej rodine. Genetické testy dokázali, že všetci ľudia pochádzajú z dvoch otcov a matiek. Našimi prvými prarodičmi boli Adam a Eva z raja a našimi druhými prarodičmi boli Noach s manželkou, ktorí prežili potopu v korábe.

Tajomstvo spokojnosti a pozitívny postoj
Šťastie nezávisí od toho, koľko toho máme, ale či sme spokojný s tým čo máme. Mnohí ľudia, ktorí sú relatívne chudobní sú šťastnejší ako tí bohatí. Ako je to možné? Dôležitejšie sú vzťahy v rodine a s priateľmi ako peniaze. Pozitívny postoj nám pomôže dosiahnuť ciele, ktoré sme si v živote stanovili. Ak sa budeme zameriavať na pozitívne veci, každý deň sa nám bude zdať ako dobrý.

Šťastie v rodine
Rodinný život by sa dal prirovnať k ceste lietadlom. Otec je hlavný pilot - kapitán. Matka je druhý pilot - pomocníčka. Deti sú cestujúci, ktorí poslúchajú pokyny pilotov. Úloha otca je milovať svoju manželku, vychovávať deti a finančne zabezpečiť rodinu. Manželka má mať hlbokú úctu k svojmu manželovi a pomáhať pri výchove detí. Úlohou detí je poslúchať svojich rodičov.

Šťastie v práci
Je veľmi dobré, keď máme svoj koníček ako prácu, ktorá nás živí. Ak máme všetko čo potrebujeme a napriek tomu stále pracujeme, aby sme zbohatli a mali ešte viac peňazí, robíme chybu. Čas, ktorý by sme mohli venovať svojej rodine, alebo oddychu či zábave premárnime v práci. Bohatstvo ešte nikoho neurobilo šťastným, ale neštastným urobilo mnohých.

Koníčky
Každý človek potrebuje oddychovať. Medzi pasívny oddych patrí pozeranie televízora, počúvanie hudby, sedenie alebo ležanie. Ku aktívnemu oddychu patria koníčky. Každý človek by mal mať jeden alebo dva koníčky. Medzi najbežnejšie koníčky patria športovanie, tancovanie, práca v záhrade, hranie na nejaký hudobný nástroj, učenie sa cudzieho jazyka a iné.

Svetový mier
Aby mohli byť všetci ľudia na Zemi šťastný, musí byť podpísaný alebo vyhlásený svetový mier. Pravda je taká, že už nie sme ďaleko od tejto významnej udalosti v ľudských dejinách. Svetovému mieru bude predchádzať buď veľké krviprelievanie alebo zdravý rozum. Kým však budú existovať jadrové zbrane, ktoré sú schopné zničiť všetok život na Zemi, tento svetový mier nebude skutočný.

Zjednodušené zobrazenie Tmavý režim
Prístupom na webové stránky vla.sk vyjadrujete Váš súhlas s dodržiavaním podmienok používania.
Podmienky používania  |  Mapa stránok
Copyright © 2007-2021 Vladimír Slávik