KoKomputer TabTablet SmartSmartfon
Uproszczony widok
Tryb ciemny
English  Español  Русский  Deutsch  Čeština  Slovenčina 
E-mail:

Czym jest prawdziwa Boska cząstka?


15 lipca 2020  | 
Bozon Higgsa
Bozon Higgsa, którego odkrycie ujawniło znaczną część działania wszechświata, jest często uważany za Boską cząstkę. Ale społeczność naukowa zdecydowanie nie zgadza się z nazwaniem tego tak. Jest jednak coś, co nadal zasługuje na miano Boskiej cząstki.

Apostoł Paweł
Dzieje 13:9 - „Wtedy Saul, zwany również Pawłem, napełniony duchem świętym...“
Dzieje 19:11,12 - „A Bóg sprawiał, że Paweł dokonywał niezwykłych, potężnych czynów. Wystarczyło nawet przynieść chorym chusty i fartuchy, które dotknęły jego ciała, a odzyskiwali zdrowie i wychodziły z nich złe duchy.“

Prorocy Eliasz i Elizeusz
2 Królów 2:9 - „Eliasz zwrócił się do Elizeusza: ‚Powiedz, co mam dla ciebie zrobić, zanim zostanę od ciebie zabrany’. ‚Chciałbym otrzymać podwójną część twojego ducha’ — poprosił Elizeusz.“
2 Królów 13:21 - „Pewnego razu oddział grabieżców zobaczyli ludzie, którzy grzebali jakiegoś człowieka. Szybko wrzucili ciało do grobowca Elizeusza i uciekli. Kiedy ciało dotknęło kości Elizeusza, człowiek ten ożył i stanął na nogach.“

Duch święty
Rodzaju 1:2 - „Ziemia była bezkształtna i pusta, a nad otchłanią wód panowała ciemność. Nad wodami przemieszczała się czynna siła Boża.“
Dzieje 2:1-4 - „W dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy przebywali razem w tym samym miejscu. Nagle z nieba rozległ się odgłos przypominający szum gwałtownego, porywistego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. I zobaczyli jakby języki ognia, które się porozdzielały i usiadły osobno na każdym z nich. Wtedy wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić różnymi językami — tak jak duch pozwalał im mówić.“

Boska cząstka
Boska cząstka jest duch święty. Duch święty jest czynną siłą Boga, a nie osobą. Ludzie napełnieni duchem świętym mogą wykazywać piękne cechy.
Galatów 5:22-23 - „Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie występuje żadne prawo.“Warunki użytkowania Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik