KoKomputer TabTablet SmartSmartfon
Uproszczony widok
Tryb ciemny
English  Español  Русский  Deutsch  Čeština  Slovenčina 
E-mail:

Kiedy nadejdzie Armagedon?


1 października 2020  | 
Co poprzedzi Armagedon?
Łukasza 21:11 - „Będą też wielkie trzęsienia ziemi, a w jednym miejscu po drugim głód i epidemie. Ludzie będą oglądać straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba.“ Mateusza 24:21 - „Bo nastanie wtedy wielki ucisk, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego już nigdy więcej nie będzie.“ Mateusza 24:29 - „Natychmiast po tych dniach ucisku słońce ściemnieje, księżyc przestanie świecić, gwiazdy będą spadać z nieba, a moce nieba zostaną wstrząśnięte.“ Łukasza 21:25-27 - „Będą też znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi udręka narodów bezradnych z powodu ryku wzburzonego morza. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma przyjść na świat, bo moce nieba zostaną wstrząśnięte. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego (Jezusa Chrystusa) przychodzącego w obłoku z mocą oraz w wielkiej chwale.“

Powstaje pytanie, co to znaczy, że Syn Człowieczy przyjdzie w obłoku. Wyjaśnienie znajduje się w Dziejach Apostolskich, gdzie jest napisane, że Jezus Chrystus przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieli go idącego do nieba. Kiedy odchodził, po tym jak obłok go zakrył, zniknął im z oczu, tak samo przyjście Syna Człowieczego w obłoku będzie niewidoczne dla ludzkich oczu.
Dzieje 1:9-11 - „Kiedy to powiedział, zobaczyli, jak unosi się w górę, aż w końcu zakrył go obłok i stracili go z oczu. Gdy jeszcze wpatrywali się w niebo, nagle stanęli obok nich dwaj mężczyźni w białych szatach i rzekli: ‚Galilejczycy, czemu stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus, który był z wami, a został zabrany do nieba, powróci w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odchodzi do nieba’.”

Co to jest Armagedon?
Niektórzy myślą, że ludzkość zostanie eksterminowana podczas wojny, po klęsce żywiołowej lub uderzeniu meteorytu. To prawda, że ​​ludzkość zmierza w tym kierunku, ale Bóg nigdy nie dopuści do zniszczenia Ziemi. Psalm 37:29 - „Prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze.“ Księga Objawienia 16:14-16 wskazuje, że Armagedon to wojna, w której ziemscy królowie i ich armie zostaną zgromadzeni, aby prowadzić wojnę przeciwko Jezusowi Chrystusowi i jego armii. Jezus Chrystus wygra tę wojnę i przejmie władzę na ziemi. W wojnie Armagedonu ludzkość nie zostanie zniszczona, ale uratowana.

Kto przetrwa Armagedon?
Psalm 37:28 - „Bo Jehowa kocha sprawiedliwość i nie opuści swoich lojalnych sług. Zawsze będzie ich strzegł, natomiast potomków niegodziwych czeka zagłada.“ Galatów 5:14 - „Bo całe Prawo znajduje spełnienie w jednym przykazaniu: ‚Masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie’.“ List do Galatów 5:19-23 wskazuje, że źli ludzie, którzy robią złe rzeczy, nie przetrwają Należą do nich niemoralne kontakty seksualne, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, spirytyzm, wrogość, kłótnie, zazdrość, napady gniewu, spory, podziały, sekciarstwo, zawiść, pijaństwo, dzikie zabawy i tym podobne rzeczy. Przeżyją tylko dobrzy ludzie, którzy wykazują cechy takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą.

Co stanie się po Armagedonu?
Izajasza 35:5,6 - „W tym czasie otworzą się oczy niewidomych, a uszy niesłyszących zaczną słyszeć. Wtedy kulawy będzie skakał jak jeleń, a język niemego będzie krzyczał z radości. Wody wytrysną na pustkowiu i potoki popłyną na pustynnej równinie.“ Objawienie 21:3,4 - „Wtedy usłyszałem donośny głos dobiegający od tronu: ‚Popatrz! Przybytek Boży jest pośród ludzi. I Bóg będzie przebywał z nimi, a oni będą Jego ludem. Będzie z nimi sam Bóg. I Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło’.“ Izajasza 11:6-9 - „Wtedy wilk będzie przebywał z barankiem, lampart będzie leżał z koziołkiem, cielę, lew i byk — wszystkie będą razem. I poprowadzi je mały chłopiec. Niedźwiedzica będzie się paść z krową, a ich młode będą leżeć razem. Lew będzie jadł słomę tak jak byk. Niemowlę będzie się bawić nad jamą kobry, małe dziecko położy rączkę na kryjówce jadowitego węża. Nie będą wyrządzać szkody ani zła na całej mojej świętej górze, bo wiedza o (Bogu) Jehowie napełni ziemię, tak jak wody wypełniają morze.“Warunki użytkowania Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik