PCPočítač TabTablet SmartSmartphone
Zjednodušené zobrazení
Tmavý režim
English  Español  Deutsch  Русский  Slovenčina  Polski 
E-mail:

Co je skutečná Božská částice?


15. červenec 2020  | 
Higgsův boson
Mnohokrát se za Božskou částici považuje Higgsův boson, jehož objev odhalil mnoho z toho jak funguje vesmír. Ale vědecká obec ostře nesouhlasí nazývat ho tak. Nicméně existuje něco, co si přece jen zaslouží nazývat se Božskou částicí.

Apoštol Pavel
Skutky 13:9 - „Saula, zvaného také Pavel, naplnil svatý duch...“
Skutky 19:11,12 - „Bůh dělal prostřednictvím Pavla mimořádné zázraky. Lidé dokonce nosili nemocným šátky a zástěry, které se dotkly jeho těla, a nemoci je opouštěly a zlí duchové z nich vycházeli.“

Proroci Elijáš a Eliša
2. Královská 2:9 - „Elijáš řekl Elišovi: ‚Pověz mi, co pro tebe mám udělat, než mě Bůh od tebe vezme.‘ Eliša odpověděl: ‚Ať prosím dostanu dvojitý podíl tvého ducha.‘“
2. Královská 13:21 - „Když nějací Izraelité pohřbívali jednoho muže, zahlédli skupinu nájezdníků, a tak ho rychle hodili do Elišova hrobu a utekli. Jakmile se muž dotkl Elišových kostí, ožil a postavil se na nohy.“

Svatý duch
1. Mojžíšova 1:2 - „Země byla beztvará a pustá, nad povrchem vodní hlubiny byla tma a nad vodami se pohybovala Boží aktivní síla.“
Skutky 2:1-4 - „Když přišel den Letnic, všichni byli spolu na jednom místě. Najednou se z nebe ozval hluk, jako když se přižene prudký vítr, a naplnil celý dům, ve kterém seděli. Objevily se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich se usadil jeden. Všechny naplnil svatý duch a začali mluvit různými jazyky, tak jak jim to duch umožnil.“

Božská částice
Božská částice je svatý duch. Svatý duch je Boží aktivní síla a ne osoba. Lidé naplněni svatým duchem dokáží projevovat krásné vlastnosti.
Galaťanům 5:22-23 - „Ale ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost a sebeovládání. Proti takovým věcem není žádný zákon.“Podmínky použití Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik