Fs Fs T in YT
P Sledovat I
CZ  Jste zde.  Domov  >  Fyzika  >  Černé díry a cestování v čase

Černé díry a cestování v čase

1. květen 2020  | 
1a. Cestování v čase
Speciální teorie relativity publikovaná v roce 1905 Albertem Einsteinem vysvětluje, že s přibývající rychlostí se zpomaluje čas a zkracuje vzdálenost ve směru pohybu. Dilatace času nebo zpomalení času je experimentálně ověřený jev. Čím se člověk rychleji pohybuje, tím mu pomaleji plyne čas. Pokus s letadlem, ve kterém byly uloženy atomové hodiny dokázal, že čas v letadle byl jiný (pomalejší) jako čas na hodinách na zemi. Podívejme se na jiný pokus s částicemi, které se urychlují v CERNu na rychlosti přibližující se rychlosti světla. Urychlené částice mají poločas rozpadu mnohem delší než totožné částice, které jsou v klidu - čas pro částice, které jsou v pohybu běží pomaleji. Cestování v čase je zajímavé již při poměru času v raketě a na Zemi 1:10. I když v raketě strávíte pouze 1 rok, na Zemi přejde celých 10 let. Když se vrátíte na Zemi, všichni Vaši vrstevníci budou od Vás starší o 9 let.
Dilatace času
c: 299 792 km/s - Rychlost světla ve vakuu
v: 298 290 km/s - Rychlost rakety
v/c: 0,995 - Poměr rychlosti rakety a rychlosti světla ve vakuu
T0: 1 rok - Čas v raketě
T: 10 let - Čas na Zemi

L0 - Skutečná vzdálenost k jiné planetě
L - 10krát kratší vzdálenost
Kontrakce délek
1b. Cestování v čase na jiné planety
Kontrakce délek nebo zkrácení vzdálenosti je jev, ke kterému dochází při pohybu velmi vysokou rychlostí. Pokud bychom letěli v raketě k nějaké jiné planetě rychlostí 0,995 c, vzdálenost planety by se zmenšila 10krát. Tím pádem bychom potřebovali 10krát méně času, než bychom doletěli na danou planetu.

2. Cestování v čase s pomocí černé díry
Obecná teorie relativity, kterou Albert Einstein prezentoval v roce 1915 vysvětluje, že fyzikální zákony v stojící raketě v gravitačním poli jsou stejné jako v zrychlující raketě. Tedy čas ovlivňuje nejen rychlost pohyby, ale i gravitace. Čím je gravitace vyšší, tím jde čas pomaleji. Pokus s atomovými hodinami byl učiněn na kopci a na zemi - čas na kopci šel rychleji. Také pro GPS v důsledku slabší gravitace jdou hodinky rychleji. Pokud bychom nezohlednily tuto dilataci času, tak chybné měření na GPS by se ukázaly již během několika minut. Černé díry mají obrovskou gravitaci a proto umožňují cestování v čase. Rychlost rakety nemusí být tak vysoká jako v 1. případě, čas by zpomalila gravitace černé díry. Pokud bychom byli v raketě blízko černé díry, náš čas by plynul mnohem pomaleji než na Zemi. Kdybychom se vrátili na Zemi, byli bychom mnohem mladší než naši vrstevníci. Nejbližší černá díra je příliš daleko, aby se dala použít na cestování v čase. Proto bude nutné vytvořit černou díru mnohem blíže.

Zjednodušené zobrazení
Přístupem na webové stránky vla.sk vyjadřujete Váš souhlas s dodržováním podmínek použití.
Podmínky použití  |  Mapa stránek
Copyright © 2007-2020 Vladimír Slávik