PCPočítač TabTablet SmartSmartphone
Zjednodušené zobrazení
Tmavý režim
English  Español  Deutsch  Русский  Slovenčina  Polski 
E-mail:

Černé díry a cestování v čase


1. květen 2020  | 
1a. Cestování v čase
V článku uvádím teoretické úvahy o cestování časem. Speciální teorie relativity publikovaná v roce 1905 Albertem Einsteinem vysvětluje, že s přibývající rychlostí se zpomaluje čas a zkracuje vzdálenost ve směru pohybu. Dilatace času nebo zpomalení času je experimentálně ověřený jev. Čím se člověk rychleji pohybuje, tím mu pomaleji plyne čas. Pokus s letadlem, ve kterém byly uloženy atomové hodiny dokázal, že čas v letadle byl jiný (pomalejší) jako čas na hodinách na zemi. Podívejme se na jiný pokus s částicemi, které se urychlují v CERNu na rychlosti přibližující se rychlosti světla. Urychlené částice mají poločas rozpadu mnohem delší než totožné částice, které jsou v klidu - čas pro částice, které jsou v pohybu běží pomaleji. Cestování v čase je zajímavé již při poměru času v raketě a na Zemi 1:10. I když v raketě strávíte pouze 1 rok, na Zemi přejde celých 10 let. Když se vrátíte na Zemi, všichni Vaši vrstevníci budou od Vás starší o 9 let.

Dilatace času
T0: 1 rok - Čas v raketě
T: 10 let - Čas na Zemi

v: 298 290 km/s - Rychlost rakety
c: 299 792 km/s - Rychlost světla ve vakuu
v/c: 0,995 - Poměr rychlosti rakety a rychlosti světla ve vakuu

1b. Cestování v čase na jiné planety
Kontrakce délek nebo zkrácení vzdálenosti je jev, ke kterému dochází při pohybu velmi vysokou rychlostí. Vyvíjí se technologie vesmírné plachetnice, která by byla poháněna soustavou laserů ze Země. Pokud bychom letěli v raketě k nějaké jiné planetě rychlostí 0,995 c, vzdálenost planety by se zmenšila 10 krát. Tím pádem bychom potřebovali 10 krát méně času, než bychom doletěli na danou planetu.

L0 - Skutečná vzdálenost k jiné planetě
L - 10krát kratší vzdálenost

Kontrakce délek
2. Cestování v čase s pomocí černé díry
Obecná teorie relativity, kterou Albert Einstein prezentoval v roce 1915 vysvětluje, že fyzikální zákony v stojící raketě v gravitačním poli jsou stejné jako v zrychlující raketě. Nejen rychlost pohybu, ale také gravitace ovlivňuje čas. Čím je gravitace vyšší, tím jde čas pomaleji. Pokus s atomovými hodinami byl učiněn na kopci a na zemi - čas na kopci šel rychleji. Také pro GPS v důsledku slabší gravitace jdou hodinky rychleji. Pokud bychom nezohlednily tuto dilataci času, tak chybné měření na GPS by se ukázaly již během několika minut. Černé díry mají obrovskou gravitaci a proto umožňují cestování v čase. Rychlost rakety nemusí být tak vysoká jako v 1. případě, čas by zpomalila gravitace černé díry. Pokud bychom byli v raketě blízko černé díry, náš čas by plynul mnohem pomaleji než na Zemi. Kdybychom se vrátili na Zemi, byli bychom mnohem mladší než naši vrstevníci. Nejbližší černá díra je příliš daleko, aby se dala použít na cestování v čase. Proto bude nutné vytvořit černou díru mnohem blíže.Podmínky použití Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik