Fs Fs T in YT
P Sledovat I

Proč mnozí vědci nevěří v evoluci

23. duben 2020  |  Darwinova evoluční teorie.
Charles Robert Darwin byl anglický přírodovědec, který v roce 1859 vydal knihu „O vzniku druhů přírodním výběrem“ („O původu druhů“). Představil myšlenku, že pomalým procesem se populace postupně mění, tyto změny vedou k vývoji a v průběhu času se vytvářejí nové druhy. Do dnešního dne se našlo mnoho vykopávek s jednoznačným výsledkem - jednotlivé druhy zvířat se objevují náhle, skokově a ne postupně. Teorie o mezičlánkem - populace, které by měly rysy dvou druhů se nenašli a ani se už nikdy nenajdou. Archeologické vykopávky Darwinovu teorii jasně vyvrátili.

Proč mnozí současní vědci přestali věřit v evoluci.
Mnoho lidí věří v evoluci, protože se o ní učili ve škole. Myslí si, že všichni vědci v ni věří. Ale je tomu opravdu tak? Mnozí vědci, kteří začali zkoumat přírodu, přišli na to, že teorie o evoluci v praxi nefunguje. Pozorováním zvířat v přírodě jednoznačně dospěli k tomu, že evoluční teorie je nesprávná, neboť jeden druh zvířat se nemůže vyvinout v jiný druh a neplatí, že přežije pouze silnější druh. Kromě toho DNA zvířat a lidí je velice složitá. Věřit tomu, že DNA vznikla náhodou je jako věřit tomu, že encyklopedie Britannica vznikla tak, že na prázdné strany byly náhodně vysypaná písmena.

Kteří vědci věřili v Boha?
Sir Isaac Newton - fyzik a matematik, zformuloval zákony pohybu a gravitace. Od jeho života se fyzika počítá jako novodobá věda.
Michael Faraday - fyzik a chemik, největší experimentální vědec všech dob, objevil elektromagnetickou indukci a sestrojil první elektrický generátor.
Louis Pasteur - chemik, biolog a lékař - jeden z největších vědců světa. Vynalezl pasterizaci, prosadil očkování, připravil vakcínu proti vzteklině.
Je jen mýtus, že všichni vědci su evolucionisté, nebo agnostici. Mnozí lékaři, chirurgové, chemici, fyzici, matematici, konstruktéři robotů, hudebníci a další nevěří v evoluci.

Co je víra?
Mnozí lidé si myslí, že víra v Boha nepotřebuje důkazy - protože to je význam slova „víra“. Ale je tomu opravdu tak? Podívejme se, jaká je skutečná definice tohoto slova. Hebrejcům 11:1 - „Víra je dobře podložené očekávání toho, v co doufáme, přesvědčení o existenci něčeho, co není vidět.“
Gravitaci nebo elektřinu není vidět, ale věříme, že jsou. Vidíme, že věci jsou přitahovány k zemi a elektrické spotřebiče fungují.
Boha také není vidět, ale věříme, že existuje. Hebrejcům 3:4 - „Každý dům přece někdo postavil, ale tím, kdo postavil všechno, je Bůh.“
Vždyť kdo by už věřil tomu, že nějaký dům se postavil sám od sebe, náhodou.

Je Bible vědecky přesná?
Bibli napsalo asi 40 pisatelů v průběhu 1 600 let. Vše, co Bible říká v souvislosti s vědeckými tématy se postupem času jasně dokázalo jako pravdivé. Zde jsou nějaké příklady:
Bible: 1.Mojžíšova 1:1 - „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
1.Mojžíšova 1:3-31 - 6 stvořitelských dní trvalo 6 období a ne 24 hodinových dní.
Hebrejské slovo den může znamenat různé dlouhý časový úsek.
Popis stvoření Země v Bibli je z pohledu pozorovatele na Zemi.
Věda: Země má přibližně 4 miliardy a vesmír až 15 miliard let.

Bible: Před 3 500 lety pisatel biblické knihy Job napsal:
Job 26:7 - „On roztahuje severní oblohu nad prázdným prostorem, zavěšuje zemi na ničem.“ V té době se věřilo, že Země a jiné nebeské tělesa jsou v prostoru udržované hmotnými předměty nebo látkami.
Věda: Před 333 lety v roce 1687 Sir Isaac Newton zformuloval a publikoval zákon všeobecné gravitace. Ten vysvětloval, že nebeská tělesa jsou ve skutečnosti zavěšeny v prázdném prostoru.

Zjednodušené zobrazení
Přístupem na webové stránky vla.sk vyjadřujete Váš souhlas s dodržováním podmínek použití.
Podmínky použití  |  Mapa stránek
Copyright © 2007-2020 Vladimír Slávik