PCPočítač TabTablet SmartSmartphone
Zjednodušené zobrazení
Tmavý režim
English  Español  Deutsch  Русский  Slovenčina  Polski 
E-mail:

Kdy skončí války?

Skončí někdy všechny války?


11. listopad 2022  | 
Je v lidské moci ukončit války?
Od doby, kdy existuje lidstvo, vždy byly na zemi války. Proč existují války, když většina lidí chce žít v míru? Vždy existovali jednotlivci, kteří toužili po válce a zabíjení.

Kdo ve skutečnosti vládne světu?
Kdo by řekl, že je to anglo-americká sedmá světová velmoc, má v něčem pravdu. Tato velmoc se v Bibli popisuje jako chodidla sochy, částečně ze železa a částečně z hlíny. Je také přirovnávána k divoké šelmě, které vystupovalo ze země, mělo dva rohy jako beránek, ale mluvilo jako drak.
Daniel 2:31-33 - „Ty, králi, jsi viděl velikou sochu. Byla obrovská a mimořádně se leskla, stála před tebou a vypadala děsivě. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a stehna z mědi, holeně ze železa a chodidla zčásti ze železa a zčásti z hlíny.
Zjavení 13:11 - „Potom jsem uviděl, jak ze země vystupuje jiné divoké zvíře. Mělo dva rohy jako beránek, ale mluvilo jako drak.

Ale když žil na zemi Ježíš Kristus, co řekl o vládci tohoto světa?
Jan 14:30 - „Už s vámi nebudu mnoho mluvit, protože přichází vládce světa. A nemá nade mnou moc.“
Tento vládce nabídl Ježíšovi vládu nad celou zemí za jediný akt uctívání.
Lukáš 4:5-7 - „Ďábel ho tedy vyvedl na horu a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země. Řekl mu: ‚Dám ti moc nad nimi všemi i jejich slávu, protože byla dána mně a dávám ji, komu chci. Když se pokloníš a budeš mě uctívat, bude to všechno tvoje.‘“

Je reálné dosáhnout světového míru?
I kdyby byl na celém světě vyhlášen světový mír, nebude skutečný. Pokud nebudou zničeny všechny zbraně, vždy bude existovat riziko, že je někdo použije. A co je ještě horší, stále se vyvíjejí novější a smrtelnější zbraně. Nemluvě o terminátorech a zbraních, které řídí umělá inteligence.

Skutečný světový mír
Jak jste již jistě na to přišli, skutečný mír bude tehdy, když budou zničeny všechny zbraně. Co o tom říká Bible? Války ukončí Boží Království, když Ježíš Kristus převezme vládu nad zemí.
Žalm 46:9 - „Na celé zemi ukončuje války. Láme luky, kopí seká na kusy a válečné vozy pálí v ohni.“
Ezekiel 39:9 - „Obyvatelé izraelských měst vyjdou a budou pálit zbraně – malé štíty i velké štíty, luky a šípy, kyje a kopí. Budou jimi rozdělávat oheň sedm let.“

Jelikož nebudou žádné zbraně, nikdo se už nebude učit bojovat, ani se zbraněmi, ani bez zbraní - nebude to už zapotřebí.
Izajáš 2:4 - „Bude soudcem mezi národy, urovná spory mnoha národů. Překovají své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Národ nepozvedne meč proti národu ani se už nebudou učit bojovat.“Podmínky použití Kontakt


Copyright © 2023 Vladimír Slávik