Fs Fs T in YT
P Sledovat I
CZ  Jste zde.  Domov  >  Blog  >  Kdy přijde Armagedon?

Kdy přijde Armagedon?

1. říjen 2020  |  Co bude předcházet Armagedonu?
Lukáš 21:11 - „Budou velká zemětřesení a na jednom místě za druhým hlad a mory. Budou strašlivé úkazy a veliká znamení z nebe.“ Matouš 24:21 - „Protože bude velké soužení, jaké nenastalo od začátku světa až dosud a jaké už nikdy nenastane.“ Matouš 24:29 - „Hned po soužení, které nastane v těch dnech, se zatmí slunce a přestane svítit měsíc, hvězdy budou padat z nebe a nebeské moci budou otřeseny.“ Lukáš 21:25-27 - „Budou také znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi budou národy prožívat úzkost, protože kvůli řevu rozbouřeného moře nebudou vědět kudy kam. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na obydlenou zemi. Nebeské moci totiž budou otřeseny. A uvidí Syna člověka (Ježíše Krista), jak přichází v oblaku s mocí a velkou slávou.“

Co je Armagedon?
Někteří si myslí, že lidstvo bude vyhlazeno ve válce, po přírodní katastrofě nebo po nárazu meteoritu. Je pravda, že lidstvo k tomu směřuje, ale Bůh nikdy nedovolí, aby byla Země zničena. Žalm 37:29 - „Ti, kdo jednají správně, budou vlastnit zemi a budou na ní žít věčně.“ Z knihy Zjevení 16:14-16 vyplývá, že Armagedon je válka, v níž pozemští králové a jejich vojska budou shromážděny, aby vedli válku s Ježíšem Kristem a jeho vojskem. Ježíš Kristus tuto válku vyhraje a převezme vládu nad Zemí. V Armagedonskej válce nebude lidstvo zničeno, ale zachráněno.

Kdo přežije Armagedon?
Žalm 37:28 - „Jehova totiž miluje spravedlnost a neopustí své věrné. Bude je vždy chránit, ale potomci špatných lidí budou zničeni.“ Galaťanům 5:14 - „Vždyť celý Zákon je naplněn v jediném přikázání: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘“ Z dopisu Galaťanům 5:19-23 vyplývá, že nepřežijí zlí lidé, kteří dělají špatné věci. Patří k nim sexuální nemravnost, nečistota, nestoudné chování, modlářství, spiritismus, nepřátelství, spory, žárlivost, výbuchy hněvu, neshody, rozkoly, sektářství, závist, opilství, divoké večírky a podobně. Přežijí pouze dobří lidé, kteří projevují vlastnosti jako jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost a sebeovládání.

Co bude po Armagedonu?
Izajáš 35:5,6 - „V té době se slepým otevřou oči a uši hluchých uslyší. V té době bude chromý skákat jako jelen a jazyk němého bude radostně volat. V pustině vytrysknou vody a na poušti potoky.“ Zjevení 21:3,4 - „Nato jsem slyšel silný hlas od trůnu, jak říká: ‚Podívej, Boží stan je s lidmi. Bůh s nimi bude bydlet a oni budou jeho lidem. Sám Bůh bude s nimi. Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.‘“ Izajáš 11:6-9 - „Vlk bude pobývat s beránkem a levhart ulehne vedle kůzlete. Tele, lev a vykrmené zvíře budou spolu a malý chlapec je povede. Kráva a medvědice se spolu budou pást a jejich mláďata spolu budou uléhat. Lev bude žrát slámu jako býk. Kojenec si bude hrát nad kobří dírou a malé dítě dá ruku nad doupě jedovatého hada. Nebudou nijak ubližovat ani škodit na celé mé svaté hoře. Vždyť země se naplní poznáním o (Bohu) Jehovovi, tak jako je moře naplněné vodou.“

Zjednodušené zobrazení
Přístupem na webové stránky vla.sk vyjadřujete Váš souhlas s dodržováním podmínek použití.
Podmínky použití  |  Mapa stránek
Copyright © 2007-2020 Vladimír Slávik