Fs Fs T in YT
P Sledovat I
CZ  Jste zde.  Domov  >  Blog  >  Kdo byli Nefilim

Kdo byli Nefilim

17. červenec 2019 (upraveno 7. červenec 2020)  |  1. Mojžíšova 6:4 - Nefilim byli muži - hybridní potomstvo padlých zhmotněním andělů a lidských žen.
Tito pověstní muži byli vysocí a silní, ale krutí a velmi zlí. Mnozí se mylně domnívají, že to byli lidé, kteří trpěli gigantismem nebo že byly mimozemšťané. Našlo se dost vykopávek koster Nefilim na to, aby se potvrdila jejich existence na Zemi před 4 500 lety. Nefilim žili na Zemi pouze před potopou. V potopě se všichni utopili. Jelikož Nefilim byli neplodní, dnes už na Zemi ani nikde jinde ve vesmíru nežijí. Je sice pravda, že existuje jedna zmínka o nich i po potopě. Deset zvědů, kteří přinesli Izraelitům nepravdivou zprávu o zemi Kanaán, prohlásilo:
4. Mojžíšova 13:33 - „Videli sme tam Nefilim - syny Anaka.“
Hebrejské slovo "Nefilim" a "ti silní" jsou přeloženy stejným řeckým slovem gigantes (obři). V tomto případě Nefilim byli pouze vysocí a silní muži - obři.

Andělé
Význam slova anděl je posel. Andělé jsou mocní, rychlí a mají duchovní neviditelné těla. Andělé jsou duchové a žijí v nebi. Padlí andělé žijí v blízkosti země a nemají už přístup do nebe. Také jsou neviditelní a už se nemohou zhmotňovat jako kdysi. Nejvyšší moc a postavení má Archanděl Michael a je nesmrtelný. Známe 3 rasy andělů: serafíni, cherubíni a andělé. Nejvyšší postavení mezi anděly mají serafíni, pak následují cherubíni a nakonec andělští poslové, kteří mimo jiné přenášejí zprávy mezi Bohem a lidmi.
1. Mojžíšova 19:1, 13, 24 - Víme, že 2 andělé způsobily zničení Sodomy a Gomory ohněm a sírou z nebe.
2. Královská 19:35 - Víme, že 1 anděl zabil za noc 185 000 asyrských vojáků, tedy přibližně 10 vojáků za sekundu.
Zjevení 5:11 a Daniel 7:9, 10 - Víme, že v nebi žije více než 200 milionů andělů. (myriáda = 10 000)

Potopa
1. Mojžíšova 7:6, 20 - Potopa, která zaplavila celou Zemi a nejvyšší horu světa o 15 loktů (7 metrů), přišla na Zemi v roce 2 370 před n.l.
Potopu přežilo v arše pouze 8 lidí - Noe s manželkou a jeho 3 synové (Sem, Cham a Jafet) s manželkami. V arše přežili suchozemská zvířata - pouze samec a samice, a čisté zvířata a ptáci po sedm (samec a samice). Koráb stavěly asi 50 let ze pryskyřičného dřeva a byl pokryt zevnitř i zvenku dehtem.
1. Mojžíšova 6:15, 16 - Koráb byl 300 loktů dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů vysoký (133.5 metrů x 22.3 metrů x 13.4 metrů) a měl 3 podlaží.
Vědci zjistili, že poměr stran korábu byl naprosto ideální, aby se koráb nepřevrátil.
1. Mojžíšova 8:4, 18, 19 - Když přestalo pršet a voda začala vysychat, koráb přistál na vrchu Ararat. Tam vyšli lidé i zvířata z archy a rozmnožili se do celého světa.

Zjednodušené zobrazení
Přístupem na webové stránky vla.sk vyjadřujete Váš souhlas s dodržováním podmínek použití.
Podmínky použití  |  Mapa stránek
Copyright © 2007-2020 Vladimír Slávik